Nový soutěžící


PEZ - Soutěž 

Aktuální výherci

Michaela Macháčková – Elektronika za 10.000 + sada dalších cen
Barbora Syrovátková – výtvarné PrimaBoxy
Dagmar Marková – modelíny Playfoam Pals