PEZ Česká republika
 
 

Soutěž PEZ Olympiáda pro mateřské školy 2019

Projekt "PEZ Olympiáda" je celorepubliková výtvarná soutěž pro děti předškolního věku.
Výtvarná soutěž nese téma sport a pohybová aktivita dětí – které mají děti ztvárnit ve svých výtvarných dílech. Smyslem projektu pomoci mateřským školám s edukací rodičů a dětí v oblasti správného pohybu a přínosu sportovních aktivit pro zdravý rozvoj dětí a motivovat děti ke cvičení jako formě zábavy. Vlastní zážitky s pohybem a sportem pak děti promítnou do svých maleb a kreseb.
Soutěžní díla mateřských škol zapojených do projektu zde budou umístěna v termínu 13. 5. – 31. 5. 2019, kdy bude probíhat hlasování veřejnosti.